MAPOVÝ PORTÁL ZMĚN KRAJINY

Mapy využití krajiny (land use) dle jednotlivých období

Mapy využití krajiny (land use) podle sledovaných období. Tyto mapy zachycují prostorové rozšíření jednotlivých kategorií land use. Z časového hlediska jsou zachycena období 2. rakouského vojenského mapování (1836 - 1852), 3. rakouského vojenského mapování (1876 - 1880), 50. let 20. století (1952 - 1955), 90. let 20. století (1988 - 1995) a počátku 21. století (2002 - 2006).

Mapy změn v krajině dle jednotlivých období

Mapy změn v krajině. Na těchto mapách naleznete kartogram celkového počtu změn v krajině, kartogram stabilních ploch krajiny, kartogram trajektorií změn a možnost porovnávání změn v krajině mezi jednotlivými sledovanými obdobími.

Metodika hodnocení změn v krajině

Metodika hodnocení změn v krajině. Na těchto webových stránkách naleznete kompletní popis metodiky hodnocení změn v krajině. Tato metodika popisuje zdrojová data, pracovní postupy, dosažené výsledky a zkušenosti získané studiem změn v krajině.

Funkčnost krajiny ve čtyřech modelových oblastech

Mapy funkčnosti krajiny a ekosystémových služeb. Na těchto mapách naleznete funkčnost krajinných prvků ve čtyřech modelových oblastech a také ekosystémové služby, které oblasti mohou poskytovat.

Copyright © 2008-2009 RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. INmapy.cz. 2011 Hana Skokanová. Vytvořeno pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.